Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Σύρματα

 

Σύρματα περιφράξεως διάφορων τύπων και διαστάσεων. Σίτες προστασίας από έντομα fiberglass (άκαυτη), νάυλον, συρμάτινες, ανοξείδωτες και αλουμινίου σε διάφορες διαστάσεις. Σύρματα οικοδομής γαλβανισμένα και μαύρα 2 κιλών σε όλες τις διαστάσεις.