Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Ποδιές

 

Διάφορες τσάντες και ποδιές προστασίας. Ποδιές ηλεκτροσυγκολλήτων, μαρμαράδων, χλόης.