Μεντεσέδες

 

Μεντεσέδες επίπλων, πόρτας, παραθύρων για ξυλουργικές και σιδηρές κατασκευές, σιδερένιοι, κίτρινοι και ορειχάλκινοι. Μάσκουλα διακοσμητικά παραδοσιακά. Γαλλικά για παράθυρα σε διάφορους τύπους εγχώρια και Ισπανίας.