Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Μεντεσέδες

 

Μεντεσέδες επίπλων, πόρτας, παραθύρων για ξυλουργικές και σιδηρές κατασκευές, σιδερένιοι, κίτρινοι και ορειχάλκινοι. Μάσκουλα διακοσμητικά παραδοσιακά. Γαλλικά για παράθυρα σε διάφορους τύπους εγχώρια και Ισπανίας.