Λάστιχα

 

Λάστιχα ποτίσματος κήπου εγχώρια σε τέσσερις διαφορετικές ποιότητες σε διαστάσεις ½’’, ⅝’’, ¾’’ και 1’’. Σε μήκος 10μέτρα, 15μέτρα, 20μέτρα, 25μέτρα και 50μέτρα.