Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Λάστιχα

 

Λάστιχα ποτίσματος κήπου εγχώρια σε τέσσερις διαφορετικές ποιότητες σε διαστάσεις ½’’, ⅝’’, ¾’’ και 1’’. Σε μήκος 10μέτρα, 15μέτρα, 20μέτρα, 25μέτρα και 50μέτρα.