Σχοινιά

 

Πολλές επιλογές από σχοινιά για διάφορες ναυτιλιακές καθώς και άλλες χρήσεις. Σχοινιά συσκευασίας, ράμματα, PP, σιζάλ βαμβακερά κ.α.