Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Σχοινιά

 

Πολλές επιλογές από σχοινιά για διάφορες ναυτιλιακές καθώς και άλλες χρήσεις. Σχοινιά συσκευασίας, ράμματα, PP, σιζάλ βαμβακερά κ.α.