Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Ψαλίδια μπετού

 

Ψαλίδια μπετού και εξαρτήματα (μαχαίρια μπετού) κατάλληλα για κοπή συρμάτων. Σε διάφορα μεγέθη και ποιότητες Ega Master, Taiwan και Κίνας.