Μυστριά

 

Μυστριά κτιστών-σοβατζήδων-ηλεκτρολόγων και σπάτουλες σε Loutil, Casi-Mob και Inter σε όλα τα μεγέθη με πλαστικό και ξύλινο χέρι.