Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Τσάπες

 

Οι τσάπες υπάρχουν σε διάφορες ποιότητες και σχέδια όπως στρογγυλές, τετράγωνες, τ.Κρήτης, τ.τραμοντίνα, στενές, λάσπης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε εγχώριες, Bellota και Κίνας.