Τσάπες

 

Οι τσάπες υπάρχουν σε διάφορες ποιότητες και σχέδια όπως στρογγυλές, τετράγωνες, τ.Κρήτης, τ.τραμοντίνα, στενές, λάσπης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε εγχώριες, Bellota και Κίνας.