Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Πιρούνες

 

Πιρούνες υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη όπως 3δόντια, 4δόντια, 5δόντια και ποιότητα όπως ideal, bellota και Κίνας.