Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Τσεκούρια

 

Τσεκούρια σε διάφορα σχέδια και ποιότητες. Γύφτικα εγχώρια τ.σφήνας, τ.talabot ideal και inter, με στειλιάρι (πλαστικό ή ξύλινο) σε διάφορα μεγέθη σε bellota και inter.