Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Αλυσίδες

 

Αλυσίδες σε διάφορες διαστάσεις. Αλυσίδες σε ψυχρό και θερμό γαλβάνισμα κατάλληλες για θαλασσινό νερό.