Αλυσίδες

 

Αλυσίδες σε διάφορες διαστάσεις. Αλυσίδες σε ψυχρό και θερμό γαλβάνισμα κατάλληλες για θαλασσινό νερό.