Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Φασκιές

 

Φασκιές Ισπανίας και Κίνας κατάλληλες για ανύψωση σε διάφορες διαστάσεις.