Φασκιές

 

Φασκιές Ισπανίας και Κίνας κατάλληλες για ανύψωση σε διάφορες διαστάσεις.