Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Ποτιστήρια

 

Ποτιστήρια κατάλληλα για κήπο και μπαλκόνι σε διάφορα μεγέθη και προέλευση Ιταλίας Di martino, εγχώρια και Κίνας.