Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Αεροστρομ

 

Αεροστώμ 70gr και 40gr σε ρολά 10, 50 και 100m κατάλληλο για ασφαλή συσκευασία και μεταφορά.