Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Εξαρτήματα στέγης

 

Διάφορα εξαρτήματα στέγης όπως καλύπτρες κεραμιδιών, καλύπτρες αλουζίν, καρφιά οροφής, γάντζοι ελενίτ.