Δίσκοι dronco κοπής και λείανσης

 

Δίσκοι dronco κοπής και λείανσης κατάλληλοι για οποιαδήποτε επιφάνεια.