Λίμες Nicholson, Bellota, Πορτογαλίας και Κίνας

 

Λίμες Nicholson, Bellota, Πορτογαλίας και Κίνας κατάλληλες για τρόχισμα εργαλείων σιδήρου.