Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40             210 4125 001             info@mavrogiannis-mat.gr

   Νικολετοπούλου 20, Πειραιάς 185 40

   210 4125 001,     info@mavrogiannis-mat.gr

Μαχαίρια μοκέτας

 

Μαχαίρια μοκέτας σε μεγάλη ποικιλία KDS, Assist, και Inter, καθώς και ανταλλακτικές λάμες.