Ράσπες Bellota, Πορτογαλίας και Κίνας

 

Ράσπες Bellota, Πορτογαλίας και Κίνας κατάλληλες για τρόχισμα ξύλου.